back to enter site - povratak na ulaznu stranu
visit my virtual galleries
Tomislav Turkalj: my painting - oil on canvas
Tomislav Turkalj: my painting - pencil
Tomislav Turkalj: my painting - water color on ceramic
Tomislav Turkalj: my painting - water color
Tomislav Turkalj: my photo gallery
Tomislav Turkalj: Contact me
        
     back   /   next  

 
 
Tomislav Turkalj: With flower / Djevojka sa cvijetom- Čežnja,pencil, 100x70 cm, 1969