back to enter site - povratak na ulaznu stranu
visit my virtual galleries
Tomislav Turkalj: my painting - oil on canvas
Tomislav Turkalj: my painting - pencil
Tomislav Turkalj: my painting - water color on ceramic
Tomislav Turkalj: my painting - water color
Tomislav Turkalj: my photo gallery

Tomislav Turkalj: Contact me


Colective and individual exibitions
My big blue dream

  Foto-detalji sa retrospektive
  "U VREMENU I SNU", održane 12.maja 2000. godine  u Galeriji "2T" u Bihaću


Detalj sa Kolonije Topusko


U vrijeme izrade replike reljefa Bihaćkog sarkofaga, Turkalju su u posjetu dolazili umjetnici i druge javne ličnostiNa grupnoj izložbi ULUUSK u Bihaću

Izložba u Zagrebu 2012.: Sa novinarkom NET TV Hanom Tabaković i (dolje) legendarnim rokerom Tonijem Jankovićem

   Colective exibitions:
 - 1967. i 1970. Bihać
 - 1971. 1972, 1973. Banja Luka
 - 1985. Karlovac
 - 1989. Bihać
 - 1991. Bihać (Gorenje-bira) 
 - 1998. Cazin, Likovni susreti
 - 1999. Cazin, Likovni susreti
 - 1999. Bugojno, Likovna kolonija 
 - 2000. novembar, Sarajevo, 
            Collegium artisticum 
            Revijalna izložba ULUBiH
 - 2001. Zagreb, Likovna kolonija 
            Zagrebačke Medrese 
 - 2003. februar, Bihać, Dom Armije
            izložba bihaćkih slikara
 - 2003. novembar, Tuzla, Bijenale 
            malog formata 
 - 2003. novembar, Brčko, Likovna 
            kolonija "Sava 2003" 
 - 2003. novembar, Sarajevo, 
            Collegium artisticum 
            Revijalna izložba ULUBiH
 - 2003/2004. decembar-januar,
            Bihać, Galerija "Una",
            izložba slikara USK
 - 2004. januar,Cazin, Dom
            kulture,izložba slikara USK
 - 2004/2005. decembar-januar,
            Revijalna izložba ULUUSK
            (Bihać, Sanski Most,
            Bosanska Krupa,
            Bosanski Petrovac, Cazin)
 - 2005. april, Sarajevo, Collegium
            artisticum, Šestoaprilska
            selektivna izložba ULUBiH
 - 2005. novembar, Sarajevo,
            Collegium artisticum,
            revijalna izložba ULUBiH
 - 2006. maj, Topusko, Likovna
            kolonija Topusko 2006.
 - 2007. maj, Topusko, Likovna
            kolonija Topusko 2007.
 - 2007. juli, Glina, Likovna
            kolonija Glina (HR) 2007.
 - 2007. oktobar, Karlovac, Likovna
             kolonija Karlovac 2007.
 - 2008.decembar, Zagreb, Kulturni
             centar Ambasade BiH
 - 2008. decembar, Karlovac,
             Galerija ULUK
 - 2009. januar, Bihać, Izložbeni
             salon Muzeja USK
 - 2009. februar, Zenica, Galerija
             u Sinagogi
 - 2009. mart, Tuzla, Bosanski
             kulturni centar
 - 2010. mart, Bihać, Izložbeni
             salon Muzeja USK
 - 2010. maj, Cazin, Galerija
             Doma kulture
 - 2010. oktobar, Bosanski
             Petrovac, Spomen-galerija
             Jovana Bijelića
 - 2010. novembar, Sarajevo,
             Collegium artisticum,
             revijalna izložba ULUBiH
 - 2010. decembar / januar 2011,
             Izložbeni salon Muzeja
             USK- revijalna izložba
             ULUUSK
 - 2012. maj 2012, Izložbeni salon
             Muzeja USK
            
   Individual exibitions:
 - 1975. april-maj, Bihać, KC
 - 1990. februar-april, Ključ   
 - 1990. april, Bihać,"Gorenje-bira"
 - 1991. maj, Bihać, Galerija "Una"
            s nazivom "Igra" 
 - 2000. maj, Bihać, Galerija 2T 
            retrospektiva s nazivom:
            "U vremenu i snu"
 - 2004. april, Cazin, Dom kulture
 - 2004. maj, B.Luka, Art-centar
 - 2012. maj/juni, Zagreb, Galerija
              Učiteljskog fakulteta,
              izložba sa nazivom
              IZMEĐU OLOVKE I KAMENA

   Kiparstvo:
 - 2008/2009. izrada replike
            Bihaćkog sarkofaga
            (Grobnica hrvatskih
            velikaša/Grobnica bihaćkog
            plemstva), Bihać, staro
            jezgro grada Bihaća
 Izložbu "U VREMENU
 I SNU", otvorio je peto-
 godišnji slikarov unuk 
 Kristijan, kojem je 
 posvećen ciklus slika
  "Veliki plavi san"